Tårer og gråd er ikke ensbetydende med sorgfuldhed

Tårer og gråd er ikke ensbetydende med sorgfuldhed

Angstfyldte tårer 


Nogle klienter fortæller mig om hvor ubehageligt det er for dem at græde og hvordan gråd er forbundet med rastløshed, spændinger i kroppen, uro, kvalme, hovedpine mm. Nogle klienter fortæller mig hvordan de synes at tårer og gråd er forkert: at tårer kan være et tegn på svaghed, at tårer viser en uønsket sårbarhed, at tårer ikke er til nogen nytte men at man skal tage sig sammen og være stærk. Det er ofte de samme klienter der beretter om ubehag hvis de så endelig skulle opleve tårer og gråd. De fortæller at de efter at have grædt i timevis stadig føler sig utilpas, ikke oplever nogen lindring ved gråden og ikke får efterfølgende klarhed. Der er ingen gevinst ved gråden. Gråd af denne karakter er et tegn på angst og er ikke en type gråd der bør dyrkes. Det en type gråd som bør afhjælpes ved at undersøge hvad det er for en eller flere underliggende følelser gråden dækker over. Det er ikke sikkert at gråden alene dækker over sorgfuldhed.

I terapien sættes der fokus på at få forståelse for sin gråd. Tårer er ikke bare tårer, men kan både være af sorgfuld, sund og hjælpsom karakter (slippegråd) og kan være af mere patologisk og usund karakter (kaldegråd).

Kaldegråd og slippegråd


Slippegråden (den sorgfulde gråd) har en anden karakter end kaldegråden. Slippegråden er præget af et mere roligt kropsligt udtryk og en mere rolig indre psykisk oplevelse. Den varer sjældent mere end 20 minutter og man vil opleve klarsyn, lettelse og ofte glæde, håb og positiv energi efterfølgende. Slippegråden vil ofte forbindes med en tung fornemmelse i maven og i brystet, sammensnøring i halsen, svaghed i musklerne, dybe suk og tunghed i kroppen. Denne type gråd er helende og lindrende.

Sådan arbejdes der med tårer og gråd i terapien


Når der arbejdes med sorg og gråd i terapien hos mig, vil det derfor være centralt at afdække hvordan gråden opleves, for at sikre at den gråd der opleves er hjælpsom og ikke uhjælpsom og lidelsesfuld. Det viser sig ofte at klienter har fortalt at de hader at græde i virkeligheden hader at have angst i forbindelse med undertrykkelse af følelser. Det er for de fleste en stor lettelse at finde ud af at den gråd de har oplevet ikke er sorgfuldhed, men at sorgfuldhed opleves anderledes og at de kan hjælpes med at få adgang til de undertrykte følelser der er drivkræfterne angsten og den uforløsende gråd. Hvis man udelukkende oplever kaldegråd vil man opleve at sidde fast i en lidelsesfuld, indre oplevelse. Får man hul på den sorgfulde slippegråd vil man kunne begynde at opleve en dynamisk proces som rummer smerte, men som også rummer glæde, håb, klarsyn og livslyst.