E-sport

E-sport

Talentudvikling inden for E-sportsverdenen

E-sport er en sportsgren under stor udvikling i disse år. Sportsgrenen er så ung at man stadig i høj grad er ved at finde ud af hvordan man talentudvikler, hvordan man skaber gode miljøer for spillerne og hvordan man støtter og hjælper spillere som oplever psykiske problemer (angst, depression, selvværdsproblematikker, livskriser mv.). Det kan være at du som E-sportsudøver oplever at det er tabubelagt at tale om psykiske problemer og derfor ikke får den hjælp du har brug for. Det kan være at du føler dig alene og ensom omkring dine problemer.

Lige som alle andre sportsudøvere oplever du et stort pres. Og særligt i E-sportsverdenen er der meget aktivitet online fra fans der skriver hårde kommentarer og har skarpe og kritiske holdninger til din præstation. Det kan være du oplever at være negativt påvirket af mange årlige rejsedage. Det kan være at du føler dig usikker på din fremtid inden for E-sporten: træner jeg nok? Træner de andre mere? Kan jeg holde til dette liv?

Hos mig kan du både få hjælp til problemer der specifikt omhandler din E-sport og problemer af mere almen psykologisk karakter. Jeg kombinerer min særlige viden inden for sportspsykologi, E-sport og almen psykologi. På den måde kan vi i fællesskab sammensætte et forløb der passer til dig og dine behov.

Har du som E-sportsudøver brug for sparring?

Ønsker du at komme i gang med et forløb? Eller har du spørgsmål tiI, hvilken hjælp du kan få ved mig som sportspsykolog?