Panikangst

hvad er panikangst

Hvad er
panikangst?

Panikangst er et pludseligt angstanfald, som nogle gange varer få minutter og andre gange i længere tid af gangen. Det er en ret intens følelse af angst, som samtidig giver en række fysiske symptomer.

Angstanfaldet kan opstå lige pludseligt, og uden at der umiddelbart er en grund til angsten. Det er ikke altid at panikangst kun opstår, når man føler noget er ubehageligt eller noget man frygter. Det kan være, at man fx sidder i en bus, og man får et angstanfald. Man kan få følelsen af, at man ikke kan være i sig selv. Man vil derfor søge ud af bussen hurtigst muligt for ikke at føle sig indelukket, og for at kunne trække vejret.

Panikangst er et pludseligt angstanfald, som nogle gange varer få minutter og andre gange i længere tid af gangen. Det er en ret intens følelse af angst, som samtidig giver en række fysiske symptomer.

Angstanfaldet kan opstå lige pludseligt, og uden at der umiddelbart er en grund til angsten. Det er ikke altid at panikangst kun opstår, når man føler noget er ubehageligt eller noget man frygter. Det kan være, at man fx sidder i en bus, og man får et angstanfald. Man kan få følelsen af, at man ikke kan være i sig selv. Man vil derfor søge ud af bussen hurtigst muligt for ikke at føle sig indelukket, og for at kunne trække vejret.

I og med at panikangst føles rigtig ubehageligt, kan der for det første opstå en frygt for nye anfald. For det andet kan der opstå en frygt for, at anfaldene sker på steder, hvor man ikke kan komme væk eller ikke kan få hjælp. For det tredje kan der opstå en frygt for at færdes på steder eller i situationer, hvor et angstanfald tidligere er blevet udløst

Hvilke symptomer ser man ved panikangst?

Man kan opleve fysiske symptomer som kvælningsfornemmelse, svimmelhed, hjertebanken, rysten og svedeture. Man kan også blive ramt af en angst for, at man er ved at dø, at man er ved at blive sindssyg, eller at man får et hjerteanfald. Man oplever tilbagevendende tilfælde af panikangst. De opstår uventet og anfaldene er ikke situationsbestemte.

Det der sker med kroppen ved panikangst er, at kroppens alarmberedskab aktiveres. Præcis som ved en naturlig reaktion, når man oplever eller bliver udsat for fare. Egentlig så er angst et af vores overlevelsesinstinkter, som hjælper os til at handle i farlige situationer. Men – ved panikangst aktiveres signalerne uden at man nødvendigvis er udsat for fare. Panikangsten kan også aktiveres uden, at man kan føle man har muligheden for at kunne undslippe ubehaget.

Hvorfor får man panikangst?
Man kender ikke den helt specifikke årsag til, at nogle får panikangst. På den ene side har man set en grad af arvelighed overfor panikangsten. På den anden side så kan omstændigheder omkring én som stress, kriser, traumer og negative livsbegivenheder også spille ind på, at man udvikler panikangst.

Kan man få hjælp til panikangst?
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skulle have panikangst, eller hvordan behandling kan hjælpe med at reducere panikangst, så tag endelig fat i mig. I min klinik i Århus vil vi arbejde sammen under trygge rammer for at du kan slippe din angst.

hvilke symptomer ser man ved panikangst_n

Har du brug for en samtale med mig, så bestil tid nu.

Ønsker du at komme i gang med et terapiforløb? Eller har du spørgsmål til, hvilken hjælp du skal have?