Enkeltfobi

enkeltfobi

Hvad er
en enkeltfobi?

Nogle oplever at deres angst tager form af enkeltfobier. Det kan være specifikke dyr, flyveture,  mørke, lukkede rum, synet af blod, nåle, tandlægebesøg mv. Mange der oplever disse enkeltfobier vil på den ene side have tanker om at reaktionen er overdreven sammenholdt med den fare der reelt set ligger i  situationen og på den anden side vil kroppen ikke desto mindre reagere med alvorlige angstsignaler. Tanken om at reaktionen er overdreven er således i sig selv ikke nok til at angsten stopper.

Hvordan arbejder vi med din fobi?

I behandlingen af enkeltfobier vil vi ikke som udgangspunkt lave en eksponeringstrappe og give opgaver omkring gradvis eksponering for det der udløser angsten. I stedet vil vi i terapien kigge på specifikke eksempler hvor angsten har vist sig og undersøge denne situation i dybden. Dette vil give os mulighed for at finde ud af hvad det er for nogle associationer der er knyttet sammen med enkeltfobien. Det kan fx være tidligere skræmmende og voldsomme oplevelser med blod , det specifikke dyr, det specifikke type sted eller den specifikke type situation.

Vi vil dernæst have mulighed for at få en forståelse for drivkræfterne bag enkeltfobien og gennemarbejde de følelser der er knyttet sammen med de voldsomme begivenheder der har skabt grundlag for den fobiske angst. På den måde er der mulighed for at komme til bunds i angsten drivkraft. 

Opsummerende kan det siges at enkeltfobier kan være opstået pga. de associationer de kan have til tidligere truende, voldsomme og/eller skræmmende oplevelser. Vi forsøger i terapien at forstå en fobi som en meningsfuld reaktion der en gang var smart men som ikke er up-to-date med den aktuelle virkelighed.

enkeltfobi kasper

Har du brug for en samtale med mig, så bestil tid nu.

Ønsker du at komme i gang med et terapiforløb? Eller har du spørgsmål til, hvilken hjælp du skal have?