Autoriseret psykolog Kasper Høgh, specialist i psykoterapi med voksne

Angst- og sportspsykolog i Århus

Få professionel psykologhjælp

De fleste udfordringer i livet klarer vi heldigvis på egen hånd eller med støtte fra vores nærmeste. Hvis det ikke lykkes for os at håndtere vores problemer på en tilfredsstillende måde, kan der være behov for professionel hjælp i form af terapi. 

 

Som privatpraktiserende psykolog i Århus tilbyder jeg bl.a. terapiforløb, hvor jeg hjælper med angst,  sorg og sportspsykologiske problemstillinger.

Sportspsykolog
Sportspsykolog i Århus

Skab forandringer med en sportspsykolog

Måske er du sportsudøver? Musiker? Skuespiller? Eller i et erhverv hvor du er performer og har brug for på daglig basis at præstere på et højt niveau?

For at høste al frugten af dit hårde arbejde skal psyken, din vilje og dit hoved plejes og trænes. Som sportspsykolog arbejder jeg derfor også med med de barrierer der påvirker, om du får udnyttet dit potentiale til fulde.    

 

Få specialiseret psykologhjælp til:

Få specialiseret psykologhjælp til:

Præstationsangst

Præstationsangst være en stor udfordring, når man lever af, at være i rampelyset. Præstationsangst kan medføre underpræstationer. Evner og talenter er på niveau med de bedste inden for ens felt, men ikke hvis sindet  kan følge med, kan det gå ud over ens præstation, karriere og livskvalitet. Få psykologhjælp til at kunne bruge mere af din energi på det du er bedst til. I terapien hjælper vi dig med at bruge dine talenter bedst muligt.

Den professionelle sportsudøver

Hvad end du skal præstere inden for E-sport, fodbold, svømning eller du er racerkører, så kender du måske til det pres man kan opleve som sportsudøver på et professionelt plan. Som sportspsykolog hjælper jeg sportsfolk med at skabe rammer, som gør at man får udnyttet sit fulde potentiale. For at holde sit niveau både nu og på sigt, så kræver toppræstationer, at man er 100 % klar både fysisk og mentalt. 

Sorg

Livet rummer skønhed, kærlighed og vidunderlige øjeblikke. Livet byder også på udfordringer i form af bl.a. tab, kriser, svigt og konflikter. Nogle oplever at sidde fast i deres sorgproces, og at de har brug for psykologhjælp til at få processen på ret kurs. Ved samtaler med en psykolog kan du få hjælp til at finde ud af hvordan du personligt ønsker at håndtere dine livsudfordringer på meningsfulde måder.

Angst

Hvis du har angst, kan du måske nikke genkende til, hvordan den kan begrænse dig i din hverdag? Angst kan tage styringen ved at du undgår eller mistrives i de situationer, som kan udløse angsten. Angst kan få os til at underpræstere og gøre at vi ikke lever op til de ambitioner, potentialer og talenter vi har.  Få hjælp til din angst og bliv klogere på, hvad der ligger bag din angst. 

 

Psykolog i århus

Samtaler ved en psykolog kan åbne op for nye muligheder

Samtaler ved en psykolog kan give dig en ny og bedre forståelse for dig selv og din situation. Det kan hjælpe dig til en bedre forståelse af dig selv og dine indre, følelsesmæssige reaktioner. Et terapiforløb ved en psykolog kan hjælpe dig med at få øje på nye handlemuligheder, få øje på hvad der er vigtigt for dig og hjælpe dig med at se hvad du kan gøre for at skabe et liv som er meningsfuldt for dig. Som psykolog i Århus hjælper jeg dig til en større pallette af redskaber, til at håndtere de udfordringer du møder.