Psykiske barrierer hos atleter

Psykiske barrierer hos atleter, sportsfolk og sportsudøvere

Psykologhjælp til atleten


Jeg har i en årrække befundet mig på sidelinien af elitesporstmiljøet som subeliteløber. Jeg ved at det mentale helbred er afgørende for at du som atlet kan præstere dit ypperste. Og jeg ved at det ypperste skal til for at man kan gøre sig gældende på topplan. Du kan planlægge og eksekvere timevis af struktureret træning måned efter måned, spise alt det rigtige og prioritere din søvn og alligevel opleve at når du så skal præstere så er du ikke hvor du skal være. Fysikken er hvor den skal være, du burde præstere bedre, der kan ikke optimeres meget mere på alle fysiologiske parametre. Her bliver du mindet om at du er et mennesker og ikke bare et mekanisk objekt, en maskine. Toppræstationen er præget af en kombination af en krop OG en psyke som til sammen skaber en topatlet.

At tage hånd om din psyke som du tager hånd om din fysik


Der går mange timer med at tage vare på fysikken hos en topatlet. Som en Tour de France-cykel er alt optimeret. Mekanikken er i orden. Men til forskel fra en Tour de France-cykel, så har en atlet følelser, angst, bekymringer, nervøsitet, tanker mv. Og jo før du anerkender at din krop ikke bare flytter sig selv som en maskine, men at der er en psyke og vilje bag som også skal plejes og trænes, desto før vil du til fulde kunne høste frugten af alt det hårde fysiske arbejde.

Livskriser og præstationsangst hos atleten


Som alle andre mennesker har en topatlet også et liv med udfordringer, belastninger og kriser i form af præstationsangst, kortere og længerevarende skadesforløb, dårlig søvn, arbejdspres, studiepres, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien, en svær opvækst, relationsproblematikker, tvivl på egne evner, bekymringer, ensomhed, meningsløshed, svære beslutninger, tårnhøje personlige forventninger, tanker om andres forventninger, identitetskriser mv.

Du lægger tusindvis af timer i at udvikle dig som atlet. Du passer på dit fysiske helbred, men du er ikke en maskine og derfor må du også kigge indad for at finde ud af om der er noget psykisk der forhindrer dig i at leve det liv og præsterer på det niveau som du ønsker og har potentiale til. Krop og psyke er tæt sammenknyttede og hvis du ønsker en gennemgribende optimering af dig selv som atlet, bør du også tage hånd om og kigge alvorligt på dine indre, psykiske anliggender. 

Mere end bare mental træning


Inden for sportspsykologien er der velkendte teknikker som visualisering, afspændingsøvelser og mentale træningsøvelser. Disse er brugbare for en mange atleter, men jeg tror på at vi i tilføjelse dertil må kigge på hele mennesket. I mit arbejde med atleter søges der rettet fokus mod det som står i vejen for at de kan præstere og ofte er der uløste indre, følelsesmæssige konflikter som der skal kigges på og arbejdes med. De psykiske problemer kan udgøre en barrierer der betyder at du som atlet ikke udfolder dit fulde potentiale.