Depression og tristhed - børn og unge

tegn på en depression

Tegn på en depression

At have depressive symptomer en gang imellem er almindeligt. At føle sig tom, energiforladt, flad, mangle lyst, føle sig håbløs, være selvkritisk og selvbebrejdende, have søvnproblemer og have tanker om død og selvmord er ikke unormalt. Ofte kan vi uden professionel hjælp klare problemerne. Vi kan snakke med nogle af vores nærmeste – familie eller venner. Hvis symptomerne bliver mere og mere alvorlige og konstante kan det være tegn på en behandlingskrævende depression.

For de fleste opleves depression som en form for følelsesmæssig bedøvelse. Der er ofte en oplevelse af tristhed, håbløshed, hårde og kritiske tanker om én selv og manglende lyst og energi, men uden man helt er klar over hvad det handler om. Der kan være ringe kontakt til egne kropslige fornemmelser og det kan være svært at finde hvile og falde i søvn.

Hvorfor får børn og unge depression?

Årsagen til en depression er forskellig fra person til person. Gennemgående er det at der er en mening med depressionen – denne mening kan dog være svær at på øje på på egen hånd. 

I terapien vil vi i fællesskab skabe forståelse for netop dine depressive symptomer, deres historie og deres funktion. Dette gøres for at hjælpe dig med at forstå dig selv bedre og gøre dig i stand til at hjælpe dig selv ud af din depression med en god forståelse hvor hvad der skabte den og hvad du kan gøre for ikke at blive depressiv på samme måde igen.

Er du i tvivl om det du oplever er noget en psykolog kan hjælpe med, så er du meget velkommen til at ringe på tlf. 60617163 eller skrive på mail@psykologhogh.dk .

Psykoterapi har vist sig effektivt til behandling af depression og anbefales af Sundhedsstyrelsen.

hvorfår børn og unge depression

Har du brug for en samtale med mig, så bestil tid nu.

Ønsker du at komme i gang med et terapiforløb? Eller har du spørgsmål tiI, hvilken hjælp du kan få ved mig som psykolog?