Angstformer - børn/unge

hvilke angstformer findes der

Hvilke angstformer findes der?

Her på siden kan du læse mere om de forskellige måder, som angst kan vise sig på.

Du finder mig også på https://ungdomspsykologer.dk/

Du kan bl.a. læse mere om: 

  • Præstationsangst
  • Social angst
  • Panikangst
  • Separationsangst
  • Generaliseret angst

Præstationsangst

Præstationsangst viser sig når vi på en eller anden måde skal præstere. Det kan fx være til en eksamen, ved fremlæggelser, ved sport eller ved sociale arrangementer. Der kan kommer tanker som “hvad mon andre tænker om mig”, “mon andre kan se jeg er nervøs og angst”, “hvad nu hvis klappen går ned”, “hvad nu hvis jeg siger eller gør noget forkert”, “kan jeg det jeg skal”, “er jeg god nok”.

Der kan være tanker om at være forkert og der kan gå meget energi bekymringer omkring egne evner og andres bedømmelse af én.

præstationsangst
social angst

Social angst

Social angst kan vise sig i både små og store sociale sammenhænge. Det kan vise sig både når man er sammen med folk man kender godt og folk man kender mindre godt. Social angst vil særlige vise sig som bekymringstanker som “hvad synes andre om mig?”, “vil de mon være sammen med mig hvis jeg er mig selv?”, “synes de andre jeg opfører mig rigtigt”.

Ofte vil man opleve at være splittet fordi der er et ønske om at deltage i social aktivitet og have gode nære venner på samme tid med at der kan være et ønske om at skære de situation fra som skubber til angsten.

Panikangst

Panikangst er særlig ved måden som angsten kommer til udtryk på. Der vil være tale om angstanfald med hyperventilering, katastrofetanker (fx tanker om at man vil dø af angsten og tanker om at angsten ikke vil stoppe), svimmelhed, kvalme, slappe lemmer, hylen for ørene, mudret tænkning mv.

Ofte vil anfaldene opleves som om de kommer ud af ingenting. Imellem anfaldene vil man typisk opleve at være meget optaget af kropslige tegn på at der kan være angst på vej. Der vil blive brugt meget energi på at “overvåge” sin krop på en ubehagelig måde, fordi det der bliver søgt efter er tegn på at noget ubehageligt er på vej.

panikangst
separationsangst

Separationsangst

Separationsangst viser sig særligt hos børn og kommer til udtryk ved ubehag omkring adskillelse fra forældre. Et barn kan blive grædende, klyngende til sine forældre og udtrykke tanker og bekymringer for at der vil ske forældrene noget imens de ikke er sammen. Separationsangsten kan medføre at barnet ikke ønsker at komme i skole, ikke ønsker legeaftaler, ikke vil sove ude, ikke har lyst til at gå til noget i fritiden.  

Generaliseret angst

Generaliseret angst viser sig ofte som hyppige bekymringer og katastrofetanker på daglig basis som fører til angstreaktioner. Bekymringerne kan omhandle sygdom, sikkerhed, ulykker, dødsfald mv. Det kropslige udtryk af angsten kan variere fra spændinger, uro i kroppen og rastløshed til kvalme, svimmelhed, tunnelsyn, mudret tænkning, diarré, tissetrang og hyperventilering.

Den generaliserede angst kan betyde undgåelse af en lang række situation og kan også virkede drænende da der går meget energi med at overvåge og scanne situation for potentielle farer.

generaliseret angst

Har du brug for en samtale med mig, så bestil tid nu.

Ønsker du at komme i gang med et terapiforløb? Eller har du spørgsmål til, hvilken hjælp du skal have?