Angst hos børn og unge

hvad er angst

Hvad er
angst?

Angst er overordnet set en kropslig reaktion som alle mennesker oplever i løbet af livet når de i særligt anspændte situation har kropslige reaktioner som svedige håndflader, rastløshed i kroppen, spændinger i musklerne og hyperventilation.

Det er almindeligt at opleve angst og angsten er som oftest med til at gøre os klar til at præstere vores ypperste. Det kan være forud for en eksamen, før en vigtig fodboldkamp, når der skal laves et oplæg foran en klasse eller når vi skal til et vigtigt socialt arrangement. Angsten kan med et mere almindeligt ord til tider beskrives som nervøsitet og uro omkring noget der bekymrer os. Angsten er ikke rar, men er ikke nødvendigvis et alvorligt problem for os – somme tider en den et tegn på at det vi skal er vigtigt og har en særlig betydning for os.

For nogle tager angsten overhånd og kan være så voldsom og ubehagelig at man begynder at holde øje nøje med tegn på at den kommer og undgår de situation hvori den opstår. Angsten kan tage form af deciderede panikanfald, kvalme, svimmelhed, tunnelsyn, mudret tænkning og hylen for ørene. Der kan komme katastrofetanker om hvad angsten gør ved en og hvad angsten betyder. Dette kan betyde at man går glip ting der er vigtige for én: det kan være man kommer mindre i skole, stopper med en værdsat fritidsaktivitet, ikke får brugt tid med de folk der er vigtige for én mv. På min side kan du læse mere om præstationsangstsocial angstpanikangst, separationsangst, og generaliseret angst.

Hvilke følger kan angst have?

Angsten kan have i hvert fald tre problematiske og belastende følger: 

1) at angsten i sig selv er voldsomt ubehagelig,

2) at man begynder at undgå vigtige aktiviteter hvilket påvirker livstilfredsheden og 

3) at der bruges meget energi på bekymringer, tanker om angst, overvågning af angsttegn i kroppen hvilket fører til udmattelse.

Hvilke følger kan angst have
hvordan hjælpes børn med angst

Hvordan hjælpes børn med angst?

Hvis dit barn oplever angst og du ikke ved hvordan du kan hjælpe dit barn, bliver i tvivl om hvad der kan forværre angsten, hvad der kan vedligeholde den og hvad der kan afhjælpe den, så kan det være relevant at få hjælp til dette.

Når jeg tager imod børn i 7-14-årsalderen vil det altid være i et tæt samarbejde med forældrene at vi arbejder på at skabe en positiv forandring for barnet. Nogle gange kommer forældre alene, andre gange kommer både forældre og barn og til tider kan det være meningsfuldt at barnet taler med mig. Vigtigst af alt er det at vi i fællesskab skaber gode rammer for at blive nysgerrige på angsten, at vi kan blive klogere på angsten og finde ud af hvordan der omkring barnet kan skabes et miljø som hjælper barnet med angsten på en god måde og langtidsholdbar måde.

 

Vi vil kigge på specifikke situation hvor angsten kommer og nærstudere disse. Vi vil kigge på hvordan forældre og andre vigtige personer møder barnet når angsten kommer og undersøge om barnet kunne støttes, hjælpes og mødes på en måde som vil skabe en positiv udvikling for barnet.

Hvordan hjælpes unge med angst?

Når unge på 15 år og ældre henvender sig vil der ofte være et ønske om at tale med mig uden forældre. Forældre vil altid inviteres med til første samtale og her vil vi tale om hvordan den unge og forældrene ønsker at terapien skal være.

I terapiforløbet vil vi nærstudere specifikke eksempler på de situation der skubber til angsten og i fællesskab prøve at vi kloge på hvad der driver angsten i disse typiske situationer. Når vi lærer at forstå vores angst bedre vil vi også bedre kunne regulere angsten. Måske forsvinder angsten ikke, men måden angsten kommer til udtryk på kan blive mere udholdelig. Angsten kan gå fra at vise sig som panikanfald, voldsom svimmelhed, sløret syn, kvalme eller slappe lemmer til at vise sig som spændinger, uro og rastløshed. En angst vi lettere kan være med og som ikke forhindrer os i at gøre det der er vigtig for os.

hvordan hjælpes unge med angst

Har du brug for en samtale med mig, så bestil tid nu.

Ønsker du at komme i gang med et terapiforløb? Eller har du spørgsmål til, hvilken hjælp du skal have?